Prompt Tekniği Nedir?

PROMPT TEKNİĞİ NEDİR?

Konuşma bozukluklarına yönelik etkili bir çalışma olan Prompt yöntemi, yalnızca duyusal ve fiziksel yönlerine odaklanmamakta bunların yanı sıra duygusal ve sosyal yönlerine, dilsel ve bilişsel yönlerine kadar uzanan çok boyutlu odaklara sahip bir yaklaşım türüdür. Kısaca kişilerin konuşmayı sağlayan kaslarına bir temasta bulunma ile kasların rahat hareketi ve rahat konuşabilmeyi hedefleyen bir yöntemdir. Prompt yönteminin ilk ortaya çıkışı 1970’li yıllarda olmuş, Deborah Hayden adındaki başarılı bir dil ve konuşma terapisti tarafından bulunmuş ve geliştirilmiştir.

Çocuğun konuşmayı sağlayan organ ve kaslarına dokunsal ipuçları yani temaslar ile uygulanan bu teknik ile hedeflenen sesli sözcük, sözcük öbeği ve cümle üretmesi sağlanmakta ve kolaylaştırılmaktadır.

Terapistler ilk önce çocuk ya da yetişkinin fonemi üretmesine yardımcı olmaktadır. Örneğin; kol sözcüğünde sırasıyla harfler ayrı birer fonemdir ve her birinin gerekli kas hareketleri ile üretimi farklıdır. Terapist, bu yöntem ile kişinin kaslarına uyguladığı temas ipuçları ile çene, dil ve dudakları aynı anda uyarır ve kişinin kaslarını doğru uyarılar ile uyarıp doğru sesi üretmesine yardımcı olur.

PROMPT terapi, otizm ve gelişimsel çocukluk çağı apraksisi, konuşma sesi bozuklukları, serebral palsi, gelişimsel bozukluklar, dizartri gibi bozukluklarda uygulanmaktadır. PROMPT terapi, çocuklarda ve yetişkinlerde meydana gelen tüm konuşma bozukluğu türlerinde etkin olarak uygulanabilmekte ve de sonuç vermektedir. Bu yöntemi sadece PROMPT konusunda eğitim almış, dil ve konuşma terapistleri uygulamaktadır. Aksi takdirde kaslara müdahalelerde bulunulduğu için deneyimli birinin yapmaması durumunda önemli sorunlara sebebiyet verebilir.

Yararları Nelerdir?

Çocuklarda veya yetişkinlerde konuşma becerisi çeşitli sebeplerle gecikebilir ya da kaybedilebilir. Sözel uyaranlar çoğu durumda yeterli olsa da bazı vakalarda sadece sözel uyaranlar yeterli olmayabilmektedir. Dokunsal ipuçları kullanılarak çok daha hızlı bir gelişim elde edilebilmesi mümkündür. PROMPT terapi yöntemi, vakaların konuşmayla ilgili kaslara sıralı şekilde baskılarda bulunarak konuşmayı kolaylaştırmaktadır. Bu yöntem için eğitim almak isteyen dil ve konuşma terapistleri eğitimleri sadece ABD Prompt Institute tarafından alabilmektedirler. Prompt yöntemi otizm, gecikmiş dil ve konuşma, apraksi, artikülasyon bozukluğu ve daha birçok sorunda kullanılmaktadır.

Nasıl Uygulanır?

Yöntemde yer alan ilk aşama değerlendirme aşamasıdır. Bu aşamada çocuğun bilişsel, duyusal, davranışsal ve fiziksel tüm özellikleri ortaya konulur ve hepsi tek tek ele alınarak bir program oluşturulur. PROMPT terapi yöntemi sayesinde uzmanlar iletişimi etkileyen işitsel, dokunsal ve görsel tüm faktörleri sistemli bir şekilde araştırılabilme imkânı bulabilmektedirler. Prompt yönteminin ele aldığı konular, karakteristik özellikler, zamanlama, hareketler arasında geçiş, hece, karmaşık ve yüzeysel telkin, motor beceriler ve dil arasında koordinasyon sağlama gibi bir çok şeye odaklanmaktadır.

PROMPT metodunun terapi aşamasında yöntemi uygulayanlar dokunarak, baskı uygulayarak, belirli yerleşimler yaparak, işitsel ve görsel farkındalık sağlayarak, zamanlama konusunda hassas davranarak etki alanlarının tümü hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar ve uygulamaktadırlar. İlk adım olarak edinilen tüm bilgiler gelişen ya da bozulmuş konuşma mekanizmasına ve yapılarına destek sağlamak için kullanılmaktadır. İkinci aşama, kontrol sağlandığında ya da kontrolün gelişimi başladığında konuşmanın alt yapılarının iyileşmesi sağlanmaktadır. Son olarak tüm bilgiler bir araya getirilerek fonksiyonel iletişim hedeflenmektedir. Bu terapinin en önemli amacı işlevsel, etkileşimli ve sözlü iletişimin sağlanmasıdır.

Whatsapp Whatsapp